Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Business Barona

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov predstavuje dodatok k vyhláseniu o ochrane osobných údajov klientov spoločnosti Barona, ktorý je k dispozícii na adrese https://policies.barona.fi/declaratia-de-protectie-a-datelor-a-clientilor/. Business Barona je služba, ktorú spoločnosť Barona ponúka svojim podnikateľským klientom, prostredníctvom ktorej môžu mať používatelia prístup k službám poskytovaným spoločnosťou Barona alebo tretími stranami. 

Zástupca organizácie, ktorá podpísala zmluvu s klientom so spoločnosťou v rámci skupiny Bravedo Group, sa môže zaregistrovať ako používateľ Business Barona. Vytvorí sa používateľské meno a heslo na jednoduché prihlásenie (Single Sign-On, SSO), aby sa používateľ mohol prihlásiť do služieb spoločnosti Barona alebo tretích strán. Dotknuté osoby sú zástupcovia B2B klientov spoločnosti Barona. 

V súvislosti s využívaním služby Business Barona sa spracúvajú nasledujúce osobné údaje: 

  • Meno
  • E-mailová adresa
  • Organizácia a titul
  • Údaje o vybavení
  • Údaje prehliadača
  • Informácie získané o používaní webovej stránky vrátane otvorených stránok
  • Čas prihlásenia
  • Krajina, z ktorej bolo vykonané prihlásenie

Údaje týkajúce sa prihlásení prostredníctvom Business Barona sa uchovávajú 24 mesiacov po prihlásení. Čas uchovávania ostatných údajov je spojený s trvaním vzťahu s klientom.  

Účelom používania osobných údajov je vydať a spravovať prihlasovacie údaje SSO. Spracúvanie osobných údajov je založené na dohode o používaní služby Business Barona. Podmienky používania služby nájdete na stránke https://business.barona.fi/terms-of-use.  

Používateľ sa môže prihlásiť do iných systémov, napr. LikeIt, prostredníctvom služby Business Barona. Spracúvanie osobných údajov v iných systémoch je popísané vo vyhlásení o ochrane údajov klientov spoločnosti Barona alebo v osobitnom vyhlásení o ochrane údajov špecifickom pre aplikáciu. Ďalšie informácie si môžete vyžiadať e-mailom na adrese privacy@barona.fi