Oświadczenie dotyczące ochrony danych w odniesieniu do usługi Business Barona

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest uzupełnieniem oświadczenia o ochronie danych klientów firmy Barona, dostępnego pod adresem https://policies.barona.fi/oswiadczenie-o-ochronie-prywatnosci-dla-klientow/. Business Barona to usługa oferowana przez firmę Barona jej klientom biznesowym, za pośrednictwem której użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usług świadczonych przez firmę Barona lub osoby trzecie. 

Przedstawiciel organizacji, która podpisała umowę z klientem – firmą należącą do grupy Bravedo, może zarejestrować się jako użytkownik usługi Business Barona. Utworzona zostanie nazwa użytkownika i hasło do pojedynczego uwierzytelnienia, tzw. Single Sign-On (SSO), umożliwiające użytkownikowi logowanie się do usług firmy Barona lub innych firm. Osobami, których dane dotyczą, są przedstawiciele klientów B2B firmy Barona. 

W związku z korzystaniem z usługi Business Barona przetwarzane są następujące dane osobowe: 

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Organizacja i stanowisko
  • Dane dotyczące urządzeń
  • Dane przeglądarki
  • Informacje gromadzone na temat korzystania ze strony internetowej, w tym otwieranych stron
  • Godzina logowania
  • Kraj, w którym nastąpiło logowanie 

Dane związane z logowaniem za pośrednictwem usługi Business Barona są przechowywane przez 24 miesiące od momentu logowania. Okres przechowywania innych danych jest powiązany z czasem trwania relacji z klientem.  

Celem korzystania z danych osobowych jest wydawanie poświadczeń SSO i zarządzanie nimi. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na umowie o korzystaniu z usługi Business Barona. Warunki korzystania z usługi można znaleźć pod adresem https://business.barona.fi/terms-of-use.  

Użytkownik może zalogować się do innych systemów, np. LikeIt, za pośrednictwem usługi Business Barona. Przetwarzanie danych osobowych w innych systemach jest opisane w oświadczeniu o ochronie danych klientów firmy Barona lub w osobnym oświadczeniu o ochronie danych dotyczących danej aplikacji. Więcej informacji można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@barona.fi