Dataskyddsbeskrivning för Business Barona 

Denna dataskyddsbeskrivning är ett applikationsspecifikt tillägg till Baronas dataskyddsbeskrivning för kunder, som finns tillgänglig på https://policies.barona.fi/dataskyddsbeskrivning-for-kunder/. Business Barona är en tjänst som Barona erbjuder sina företagskunder och som ger användarna tillgång till tjänster tillhandahållna av Barona eller av en tredje part. 

En representant för en organisation som har ingått kundavtal med ett företag inom Bravedo-koncernen kan registrera sig som användare i Business Barona. Ett Single Sign-On (SSO)-användarkonto och -lösenord skapas för användaren, med vilka denna kan logga in på Baronas eller den tredje partens tjänster. De registrerade är representanter för Baronas B2B-kunder. 

I samband med användningen av Business Barona behandlas följande personuppgifter: 

  • Namn
  • E-postadress
  • Organisation och titel
  • Enhetsinformation
  • Webbläsarinformation
  • Information som samlas in om användningen av webbplatsen, bland annat öppnade sidor
  • Tid för inloggning
  • Land från vilket inloggningen gjordes

Uppgifter om inloggningar via Business Barona lagras i 24 månader efter inloggningen. Lagringstiden för de övriga uppgifterna är knuten till kundrelationens varaktighet.  

Syftet med att använda personuppgifterna är att bevilja och hantera SSO-användarkonton. Behandlingen av personuppgifter baseras på avtalet om användning av Business Barona. Användarvillkoren för tjänsten finns på https://business.barona.fi/terms-of-use.  

Användaren kan använda Business Barona för att logga in i andra system, t.ex. LikeIt. Behandlingen av personuppgifter i andra system beskrivs i Baronas dataskyddsbeskrivning för kunder eller i en separat applikationsspecifik dataskyddsbeskrivning. Kontakta privacy@barona.fi för ytterligare information.