Työajanseuranta

Tämä seloste on voimassa 1.6.2022 lähtien.
Tämä seloste on sovelluskohtainen lisäys henkilöstön tietosuojaselosteeseen. Asiakkaiden tietojen osalta tämä täydentää asiakkaiden tietosuojaselostetta.

Baronan työajanseurantapalvelut

Baronan työajanseurantapalveluilla hoidetaan lakisääteisiä ja asiakassopimuksien täyttämiseksi vaadittuja työajan raportointi- ja seurantavelvoitteita. Käytössä on useita sähköisiä palveluita työaikakirjanpitoon ja tätä lisäystä sovelletaan näihin kaikkiin palveluihin. Baronan työntekijät kirjaavat työaikatietonsa työajanseurantapalveluihin ja asiakasyritysten yhteyshenkilöt voivat tarvittaessa käydä hyväksymässä nämä tiedot.

Työajanseurannan yhteydessä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • IP-osoite
  • Teknisiä tietoja (kuten käyttöjärjestelmä ja käytetty www-selain)
  • Maa, josta kirjautuminen tehtiin
  • Kirjauksien mukaiset työaika- ja työtyyppitiedot

Palvelun tietoja hyödynnetään työajanseurannan lisäksi palveluiden kehittämiseen sekä väärinkäytösten selvittämiseen.

Päivitetty 22.6.2022