Videovalvonta

Tämä seloste on voimassa 01.06.2022 lähtien.
Tämä seloste on tapauskohtainen lisäys Baronan henkilöstön tietosuojaselosteeseen, joka on luettavissa täältä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja laajuus

Baronan toimitiloissa, kiinteistöissä ja ulkoalueilla on käytössä videovalvontajärjestelmä järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmään tallentuu videokuvaa sellaisista henkilöistä, jotka liikkuvat tai oleskelevat toimitilojen ulkoalueilla, varastojen sisätiloissa, muissa kiinteistöjen henkilökunnan sisäisissä tiloissa tai kulunvalvottujen ovien, porttien tai vastaavien kulkuväylien alueella.

Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksena on huolehtia järjestyksenpidosta ja turvallisuudesta sekä selvittää reklamaatioita, vahinko- tai onnettomuustilanteita, varkauksia tai muuta haitallista toimintaa Baronan toimitiloissa, kiinteistöissä ja ulkoalueilla.

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ilmoituksilla. Videovalvontaa ei kohdenneta yksittäisiin työntekijöihin tai työntekijöiden käyttämiin työpisteisiin.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Polisiille tai muulle viranomaisella lakiin perustuvasta syystä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Bravedo-konserniin kuuluville yrityksille oikeusvaateiden esittämiseksi sekä vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten.

Barona käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä turvavalvomotehtävissä. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja Baronan toimeksiannosta, joka perustuu kulloinkin voimassa olevaan kirjalliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Videotallenteita säilytetään enintään kolmen kuukauden ajan. Tietoja voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti säilyttää pidempään viranomaisten tai vakuutusyhtiön pyynnöstä.

Päivitetty 26.8.2022