Beamery tietosuojaseloste

Tämä seloste on voimassa 1.3.2022 lähtien. Tämä seloste on sovelluskohtainen lisäys Baronan tietosuojaselosteeseen, joka on luettavissa täältä.

Talent Community on osaamisen hallintaan sekä urakehityksen ja työntekijöiden liikkuvuuden mahdollistamiseen tarkoitettu palvelu. Sovelluksen avulla luodaan yhteisö osaajista, joille voidaan kohdentaa relevanttia sisältöä liittyen mm. koulutuksiin, alan rekrytointiuutisiin ja Baronaan. Rekisterinpitäjä voi myös etsiä Talent Communityn osaajaprofiileista sopivia kandidaatteja rekrytointitoimeksiantoihin. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on luoda osaajayhteisö, tarjota heille ajankohtaista ja kiinnostavaa sisältöä sekä sopivia rekrytointimahdollisuuksia, pitää osaajien profiilit ajan tasalla päivittämällä tietoja sekä kehittää palvelua.

Käsiteltäviin henkilötietoihin voi lukeutua seuraavia tietotyyppejä:

 • Osaajaan perustiedot ja yhteystiedot
  • Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, nykyinen työnantaja, titteli
 • Työkokemukseen liittyvät tiedot
  • Aikaisemmat työkokemukset, työhakemus, CV, osaaminen, muu uraan liittyvä osaajan antama tieto
 • Osaajayhteisöön liittyvä yhteydenpito
  • Baronan ja osaajan välinen viestinvaihto, osaajasta tehdyt muistiinpanot

Sovelluksessa käsitellään henkilötietoja seuraavasti:

 • Rekisterinpitäjä voi kerätä osaajien tietoja Talent Communityyn osaajan suostumuksella
 • Osaaja voi olla yhteisön jäsenenä, jolloin häneen voidaan ottaa yhteyttä sopivaan rekrytointitoimeksiantoon liittyen
 • Osaaja voi myös liittyä uutiskirjeen tilaajaksi, jolloin hänelle lähetetään säännöllisesti alalle relevanttia sisältöä
 • Osaaja voi koska tahansa pyytää hänen tietojensa poistoa Talent Communitystä tai lopettaa uutiskirjeen tilauksen


Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tai kunnes asiakas itse pyytää tietojen poistoa. Epäaktiivisten käyttäjien tietoja poistetaan järjestelmästä vuosittain. Uutiskirjeen osalta henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin osaaja tilaa uutiskirjettä.

Päivitetty 22.6.2022